Jaarstukken 2019

Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Wat wilden we bereiken?

Met het behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en
haar directe omgeving in de vorm van gebouwde en ondergrondse monumenten, behouden en versterken we de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Wat hebben we er voor gedaan?