Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

De belangrijkste belastingen en retributies die momenteel door de gemeente geheven worden, zijn:

  • onroerende zaakbelastingen (OZB);
  • belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB);
  • afvalstoffenheffing en overige reinigingsheffingen;
  • rioolheffing;
  • hondenbelasting;
  • precariobelasting;
  • leges;
  • toeristenbelasting;
  • parkeerbelastingen.

Daarnaast worden onder meer nog enkele retributies, zoals marktgelden, haven- en liggelden en begraafplaatsrechten, geheven. Ten behoeve en op verzoek van de ondernemers in de Binnenstad en Rosmalen heffen we reclamebelasting. Van de belastingen die de Gemeentewet kent, worden in ’s-Hertogenbosch de baatbelastingen en woonforensenbelasting niet geheven. Evenmin wordt in onze gemeente de BIZ-bijdrage geheven, een belastingsoort die speciaal is geïntroduceerd voor de vorming van ondernemersfondsen. De ondernemers in onze gemeente hebben namelijk de voorkeur gegeven aan de reclamebelasting in plaats van de BIZ.