Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

In 2019 is het aantal bezwaarschriften met 8% gestegen ten opzichte van 2018. We benadrukken dat dit conjunctuurgevoelig is: er is vaak een relatie tussen het aantal bezwaarschriften en de waardeontwikkeling in onze gemeente. Hieronder treft u enkele gegevens en kengetallen aan over de ontwikkelingen van de hoeveelheid bezwaarschriften en de kosten van bezwaarafhandeling:

2016

2017

2018

2019

Formele bezwaarregels

1.306

1.292

1.802

1.947

Verminderingen n.a.v. informeel contact

221

285

387

266

Ambtshalve verminderingen

498

459

916

488

Bezwaarregels door gemachtigden

499

514

802

816

Kostenvergoeding bezwaarfase

€ 36.552

€ 40.004

€ 57.779

€ 53.074

WOZ-ontwikkeling landelijk

1,2%

3,3%

5,9%

8,3%

WOZ-ontwikkeling gemeente

4,0%

5,0%

8,0%

9,0%

Totale kostprijs per biljet

€ 20,43

€ 19,27

€ 18,17

€ 18,28

Waarvan kostprijs bezwaar & beroep

€ 5,82

€ 5,28

€ 5,70

€ 6,31

Wij informeren burgers en bedrijven actief over de totstandkoming van de WOZ-waardering. Naast gebruikmaking van toelichtingen en een voorlichtingsfilm is er vooral ingestoken op het intensiveren van informeel contact:

  • Informeel overleg met woningbouwverenigingen en terugkerende bezwaarmakers om vooraf overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten bij de herwaardering;
  • Informeel overleg met taxateurs ná verzenden van de beschikkingen, zodat toelichting kan worden gegeven en fouten direct kunnen worden hersteld;
  • Taxatie op locatie (bij de burger thuis) in enkele wijken in plaats van bureautaxaties om alle grieven ter plekke te kunnen bespreken en nadere toelichting te kunnen geven.