Jaarstukken 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het (theoretisch) maximale, kwantificeerbare, risico dat de gemeente loopt bedraagt circa € 75 miljoen ((begroting 2020 circa € 74 miljoen en jaarverslag 2018 circa € 70,8 miljoen). Van dit bedrag is circa € 8 miljoen structureel. Waar in het verleden de risico's beperkt waren zien we nu wezenlijke structurele risico's. Deels kunnen we deze risico's kwantificeren, maar een ander deel is nu nog als PM opgenomen. De risico's zijn rekentechnisch nog af te dekken door middel van de beschikbare weerstandscapaciteit. Wel is dit een duidelijke indicatie van de minder positieve situatie waarin onze gemeente, net als vele andere gemeenten, inmiddels verkeert.