Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat wilden we bereiken?

We wilden de inwoners van onze gemeente goed functionerende, eigentijdse en goed onderhouden sportaccommodaties bieden. Daar hebben de inwoners in 2019 wederom in grote getale gebruik van gemaakt.
Bij eigentijds hoort ook het streven naar het verbeteren van de energieprestatie van de sportgebouwen en aandacht voor duurzaamheid. De zaalsportaccommodaties liepen hiervoor mee in het gemeentelijke project, waarin het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt verduurzaamd. De uitvoering hiervan loopt door in 2020 en 2021

Wat hebben we er voor gedaan?

We onderhouden alle sportaccommodaties sober, doch doelmatig. Daar waar noodzakelijk vervangen of renoveren we sportaccommodaties. In 2019 hebben we onder andere een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe sportzaal in het Kindcentrum aan de Oosterplas en een nieuw gymlokaal in de Campus aan de Lanen.