Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

De mooie cijfers over de Nederlandse economie zijn in 2019 wat minder geworden. De economische groei is in 2019 uitgekomen op 1,7%. De inflatie bedraagt 2,7 %. De werkloosheid is nog steeds historisch laag. Wel is sprake van een groeivertraging  en minder rooskleurige vooruitzichten. Dit sentiment vloeit voort uit onzekerheden die de wereldeconomie negatief kunnen beïnvloeden. De rente blijft historisch laag.
Ons beleid is om een zo groot mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken met kortlopende leningen. Hierdoor hebben we wederom geprofiteerd van het lage renteniveau.