Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

In het afgelopen jaar hebben we eigen medewerkers, die we hebben opgeleid tot procesbegeleiders ter ondersteuning van organisatieontwikkeling, veelvuldig kunnen inzetten. Passend bij de ingezette lijn van wendbaar werken hebben we ook procesbegeleiders ‘scrum’ opgeleid. We hebben hiermee de inhuur van externen beperkt en de kennis die we hebben opgebouwd behouden we zo voor de organisatie. We hebben het organisatieontwikkelprogramma ‘Buitengewoon Bosch gaat digitaal’ afgerond. Met de opbrengst hebben we een leergang digitaal leiderschap opgezet voor alle leidinggevenden (start 2020). Deze leergang helpt onze medewerkers data in te zetten voor een betere dienstverlening. Ook krijgen we zo meer zicht op nieuwe technische mogelijkheden en de inzet daarvan.