Jaarstukken 2019

Programma's

Bestuursorganen en -ondersteuning

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Een lager aantal poststukken leidt tot lagere kosten. Voordeel € 123.000
  • Door dalende rente moet er meer gestort worden in de pensioenvoorziening voor wethouders. Nadeel € 168.000