Jaarstukken 2019

Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Risico's

Klik hier voor een totaaloverzicht van de risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing: