Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangepakt onder de naam Veilig Thuis. In de begroting staat een deel onder het programma Veiligheid en een deel onder het programma Wonen en zorg. Binnen dit laatste programma is een nadeel te zien, binnen dit programma een voordeel van € 648.000
  • Een stijging van de energieprijzen heeft tot hogere kosten voor openbare verlichting geleid. Nadeel € 75.000