Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Steeds vaker worden er inkooprelaties gesloten in plaats van subsidies verstrekt. In 2019 is dit in vervolg op 2018 verder verwerkt in de begroting, waardoor verschillen ontstaan tussen de geraamde en de verleende subsidie. In bovenstaand overzicht is dat het geval bij de subsidies voor huiselijk geweld.

Voor een totaaloverzicht van de subsidies per programma kunt u hier kijken. Een register van de instellingen die subsidie hebben ontvangen kunt u hier vinden.