Jaarstukken 2019

Programma's

Cultureel klimaat

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Volksfeestachtige evenementen en lokale initiatieven die primair gericht zijn op goede doelen worden waar mogelijk met 'gesloten beurs' gefaciliteerd. Het betreft onder andere kosten voor carnaval, koningsdag, Jazz in Duketown, intocht Sinterklaas en kleine charitatieve evenementen. Dit leidt tot een nadeel van € 395.000