Jaarstukken 2019

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Uitgestelde investeringen leiden tot lagere kapitaallasten. Voordeel € 384.000
  • Uitgestelde werkzaamheden voor de inrichting van het openbaar gebied leiden tot een voordeel van € 217.000
  • De langdurige droogte heeft geleid tot extra kosten (water geven, extra inboet, extra snoeiwerkzaamheden). Daarnaast heeft bestrijding van de eikenprocessierups tot extra kosten geleid. Nadeel € 271.000
  • Mede als gevolg van een nieuwe aanbesteding (gestegen marktprijzen) en aanpassing van het materieel is er een overschrijding op het budget voor gladheidsbestrijding. Nadeel € 138.000