Jaarstukken 2019

Programma's

Bereikbare stad

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Er zijn verschillende geplande onderhoudsacties uitgesteld als gevolg van prioritering elders binnen het uitvoeringsprogramma openbare ruimte of door onvoorziene omstandigheden. Voordeel € 241.000
  • Zowel het aantal parkeertransacties als het aantal parkeeruren zijn toegenomen. Voordeel € 233.000