Jaarstukken 2019

Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Raadsvoorstel

Het raadsvoorstel Jaarverslag en jaarrekening 2019 staat op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 10 juni 2020. Het college van burgemeester en wethouders stelt in het voorstel de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:

  1. Vaststellen van het jaarverslag 2019;
  2. Vaststellen van de jaarrekening 2019;
  3. Het rekeningresultaat van € 1,4 miljoen te storten in de algemene reserve;
  4. Vaststellen van de jaarrekening 2019 van Orthen.
ga terug