Jaarstukken 2019

Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Inleiding

Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto inkomsten van de gemeentelijke beleggingen, de saldi kostenplaatsen en de nog niet verdeelde budgetten. Daarnaast vallen het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien onder dit programma.

ga terug