Jaarstukken 2019

Programma's

Cultureel klimaat

Ambitie

Cultuur brengt mensen samen. Daarnaast draagt cultuur bij aan de aantrekkelijkheid van ’s-Hertogenbosch als woon-en werkgemeente en aan de lokale economie. Het is ook een bron van vernieuwing. We willen een rijk cultureel aanbod. Onze ambitie is een aantrekkelijk en vernieuwend cultureel klimaat, waarin ook jongeren zich herkennen. De uitstekende positie die we de afgelopen jaren innemen willen we borgen en verder door ontwikkelen. We blijven investeren in cultuur onder meer door ondersteuning van culturele organisaties, evenementen en amateurkunst. We streven naar een fusie van de bibliotheek, Muzerije en Babel in 2019 en zullen samen verder werken aan een toekomstgerichte organisatie.
We stimuleren dynamiek en vernieuwing via de cultuurfondsen. We willen nog meer bekend staan als Cultuurstad van het Zuiden en daarvoor  beter Citymarketingbeleid inzetten. We willen een evenwichtige ontwikkeling van de culturele kracht van onze gemeente. Dat doen we langs de programmalijnen Maken, Meemaken, Meedoen en het thema Cultureel Ondernemerschap. Ook evalueren we de werking van het nieuwe financieringssysteem.
’s-Hertogenbosch heeft een cultuur van nationale en internationale allure. Om dit te blijven koesteren en verder uit te bouwen versterken we onze samenwerking met de andere B5 steden. Dit heeft als doel om Brabant beter op de kaart te zetten in Den Haag en het culturele spelers in onze regio makkelijker te maken om te ondernemen.

ga terug