Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Bijlagen

Het overzicht met het verloop van de kapitaalinkomsten vindt u hier.