Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Bijlagen

Voor een overzicht van de structurele mutaties binnen de reserves kunt u hier klikken.