Jaarstukken 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Welke kaders en uitvoeringsafspraken gelden binnen ons stelsel van verbonden partijen?

De kaders, uitvoeringsafspraken en beleidsuitgangspunten die gelden binnen het stelsel van onze verbonden partijen zijn terug te vinden in:

* op basis van dit raadsbesluit heeft de Bossche raad besloten om zware regionale samenwerkingsverbanden toe te voegen aan de lijst verbonden partijen in deze paragraaf.