Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Ook dit jaar hebben we weer zoveel mogelijk de beschikbare middelen gecombineerd om kapitaalgoederen op een duurzame en economische wijze te beheren. Dit heeft bijgedragen aan de leefbaarheid.

ga terug