Jaarstukken 2019

Paragrafen

Duurzaamheid

Ambitie

Onze ambitie is een duurzaam ‘s-Hertogenbosch in 2050. Hierop investeren we meer en met het programma duurzaamheid zetten we hier op in. Het klimaat verandert. Ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch bereiden we ons hierop voor en passen ons aan. Vergroening is één van de maatregelen die we nemen. Dit helpt om negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken, zoals hittestress, droogte en wateroverlast. Bovendien zorgt het voor een prettiger leefomgeving. We maken onze gemeente meer klimaatbestendig door stenen plaats te laten maken voor groen en we investeren in natuur in en om de stad, wijken en dorpen.

ga terug