Jaarstukken 2019

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Werken voor derden (afvalstoffendienst) levert op dit programma een voordeel op, de vennootschapsbelasting staat bij het programma Beleggingen en overige baten en lasten. Voordeel € 550.000
  • Omdat niet alle investeringen volledig zijn afgerond volgens de planning ontstaat en voordeel van € 111.000 op kapitaallasten.