Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Controleverslag accountant

Controleverslag accountant

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft de jaarrekening van de gemeente 's-Hertogenbosch gecontroleerd en beoordeeld. PwC baseert haar bevindingen op een niet-bewerkbare versie van deze website. Deze gewaarmerkte versie van de jaarrekening kunt u vinden op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 9 juni 2020.

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant kunt u hier bekijken, het accountantsverslag vindt u hier.

ga terug