Jaarstukken 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de motie ‘verbeteren actieve informatieplicht’ heeft uw raad opgeroepen om de informatievoorziening bij complexe en risicovolle projecten aanmerkelijk te verbeteren en adequaat invulling te geven aan de actieve informatieplicht. De maatregelen om de projectsturing binnen de ambtelijke organisatie te verbeteren, zijn opgenomen in het Kwaliteitsprogramma Projectsturing. Dit programma heeft een bestuurlijk-strategische en een organisatorische invalshoek met als uitgangspunt te komen tot het realiseren van projecten binnen de daartoe gestelde voorwaarden uitgaande van de aspecten Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit (GROTICK). Vanuit het Kwaliteitsprogramma is een op de Bossche organisatie toegesneden werkwijze van projectmatig werken ontwikkeld, en breed in de organisatie ingevoerd (het Bosch Model).
Vanaf 2017 tot en met 2019 werd door een groot aantal medewerkers een cursus risicomanagement gevolgd. Dit in een drietal trainingsniveaus van basis, gevorderd en expert. M.n. de experts dienen voor continuïteit van de kennis zorg te gaan dragen en eenieder in een projectteam is medeverantwoordelijk voor risicobeheersing. Ook is gewerkt aan een verbetering (versimpeling) van de projectadministratie en verdere professionalisering van de programmering / planning van fysieke projecten in de openbare ruimte, en is de Online Samenwerk Omgeving ingevoerd voor het projectmatig werken. In het project ‘Alternatief nieuwbouwplan Theater aan de Parade’ is een Reviewboard met externe, onafhankelijke deskundigen ingesteld.

De rapportage grote fysieke projecten kunt u hier vinden.