Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

14. Borg- en garantstellingen

Het totale bedrag van de borg- en garantstellingen ad € 77,6 miljoen bestaat uit:

  • Een verstrekte borgstelling aan Haverleij B.V. voor het aangaan van een rekening-courant bij de BNG van maximaal € 15,9 miljoen. De partners van de gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beide voor 1/3e deel van de bovenstaande borgstelling aansprakelijk gesteld;
  • Gewaarborgde geldleningen voor een totaal van € 61,7 miljoen.

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Door gemeente gegarandeerd

Stand 1 januari 2019 (gemeentelijk deel)

Stand 31 december 2019  (gemeentelijk deel)

Haverleij B.V. rekening-courant krediet
Opm: De partners van de gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beiden voor 1/3 van de bovenstaande borgstelling aansprakelijk gesteld.

15.882.308

100%

15.882.308

15.882.308

15.882.308

15.882.308

15.882.308

920053 Roeivereniging De Hertog

260.000

50%

52.065

80.247

920056 Atletiek- en triathlonvereniging OSS-VOLO

128.000

50%

28.160

8.527

920064 Jeroen Bosch Ziekenhuis

6.000.000

100%

4.800.000

4.650.000

920065 Tennisvereniging Oosterplas

50.000

50%

16.250

2.053

920067 Tennisclub Maaspoort

100.000

50%

11.265

10.027

920068 Hockeyvereniging MHC Rosmalen

200.000

50%

40.000

29.636

920069 Bossche Reddings Brigade

80.000

50%

25.124

0

920070 Rugbyclub The Dukes

87.500

100%

61.250

31.261

920073 t/m 920074 HVO

260.417

100%

243.682

243.682

920075 Tennisvereniging Maliskamp

90.000

50%

29.625

20.250

920076 Schietvereniging COW

120.000

50%

48.000

51.500

920077 Regionaal Sectorplan Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

1.346.724

50%

673.362

0

920078 Stichting accommodatie Flik-Flak

540.500

100%

505.500

0

920079 Hockeyvereniging 's-Hertogenbosch

500.000

50%

241.667

195.000

920082 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

57.500.000

100%

57.500.000

55.583.333

920083 Sportvereniging BLC

220.000

50%

102.667

10.000

Bossche Windmolen West 

85.000

100%

85.000

85.000

Watersportvereniging Engelermeer

70.000

50%

35.000

Bastion Baselaar

250.000

100%

250.000

Golfclub Rosmalen

500.000

50%

250.000

TV Hambaken

90.000

50%

45.000

68.478.141

64.463.617

61.680.513

Totaal

84.360.449

80.345.925

77.562.824

Onze gemeente is een achtervangovereenkomst aangegaan met de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Mochten deze fondsen tekorten krijgen dan zijn alle gemeenten verplicht om, voor hun aandeel, een renteloze lening te verstrekken aan het waarborgfonds.

Maximaal kan onze gemeente voor ongeveer € 379 miljoen verplicht worden om renteloze leningen te verstrekken aan de stichting WSW en voor ongeveer € 283 miljoen aan de stichting WEW. Tot op heden hebben geen van beide fondsen enige aanspraak gemaakt op de achtervangfunctie.

In 2019 is de gemeente niet aangesproken op door haar verstrekte borgen en garanties.

ga terug