Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

Aansluiting beginbalans met jaarverslag 2018

In de balanscijfers per 1 januari 2019 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

  • De bestemming van het rekeningresultaat (€  0,5 miljoen). Het rekeningresultaat 2018 is toegevoegd aan de algemene reserve.
ga terug