Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar bedraagt € 4.320.062. In het kader van het drempelbedrag zijn de volgende bedragen buiten 's Rijks schatkist aangehouden:

Kwartaal 1

€ 1.283.866

Kwartaal 2

€ 2.775.095

Kwartaal 3

€ 1.309.049

Kwartaal 4

€ 1.340.463

ga terug