Jaarstukken 2019

Programma's

Sport en recreatie

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 300.000 op een totale begroting van € 14,9 miljoen

Verlengd boekjaar tot en met 2020

Verlengd boekjaar tot en met 2020

Verlengd boekjaar tot en met 2020

Verlengd boekjaar tot en met 2020

Verlengd boekjaar tot en met 2020

Risicomanagement:

De stichting is per 5 september 2019 opgericht en heeft een verlengd boekjaar tot en met 31 december 2020. De eerste openbare cijfers van de stichting zullen derhalve pas na 31 december 2020 beschikbaar komen over de periode waarvoor de gemeente haar bijdrage heeft verstrekt. Het risicomanagement wordt nader uitgewerkt.