Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Het jaar 2019 is ingezet op verkenning, positionering en netwerkopbouw met een focus op de bestuurlijke prioriteiten toonaangevende datastad en duurzaamheid. Met ons bestuursakkoord 2018-2022 hebben we  specifiek gekozen voor lobby richting Den Haag en Brussel, toegesneden op het profiel van ‘s-Hertogenbosch. Het jaar 2019 is ook het jaar van de verkiezingen voor het Europees Parlement en de benoeming van de nieuwe commissarissen voor de Europese Commissie. De meeste Europese subsidieprogramma’s lopen in 2019 en 2020 ten einde en er zijn nieuwe in de maak. Ook in die zin is 2019 zowel afsluitend als verkennend geweest.

Opbouwen netwerk, positioneren en samenwerken.

Ons college heeft in 2019 een zetel bemachtigt in de VNG commissie Europa & Internationaal. Deze commissie behartigt de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa tijdens Europese debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland. De leden volgen de ontwikkelingen op de Europese aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen en verbinden deze met de vakinhoudelijke werkzaamheden op deze beleidsterreinen in de verschillende beleidscommissies van de VNG.
Vanuit deze VNG commissie is ‘s-Hertogenbosch tevens afgevaardigd in het Comité van de Regio’s (Europese adviesorgaan in de EU besluitvorming). Met de portefeuille informatiesamenleving geven we mede invulling geven aan het profiel van ’s-Hertogenbosch als toonaangevende datastad. Denk bijvoorbeeld aan het binnenhalen van projecten of interessante sprekers uit de EU, bouwen van een netwerk van digitale steden of het organiseren van events tijdens de Den Bosch Dataweek jaarlijks in oktober.

Verder is ’s-Hertogenbosch actief lid geworden van de volgende relevante netwerken:

  1. Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)
  2. Het European Regions - Research & Innovation Network (ERRIN)
  3. Eurocities
  4. UNESCO Learning cities

Wat hebben deze netwerken opgeleverd:

  • Podium en bekendheid als een actieve speler in Brussel bij andere Europese steden;
  • Participeren in EU projectaanvragen.

Samenwerken en kennisdeling in EU projecten

Naast netwerken, kennisdelen en positioneren gaven we in 2019 uitvoering aan o.a. de volgende projecten die mede door de EU gefinancierd worden.

Project

Thema

EUREGA: EURopean Regions of Gastronomy

agrifood en leisure (gastvrije stad)

KEEP ON

effectief beleid op herbestemming van erfgoed

Sustainable policy response to urban mobility transition (SPROUT)

evidence-based beleidsontwikkeling bij mobiliteitstransities (nieuwe mobiliteitsvormen)

RFC Recapture the Fortress Cities

verbeteren van natuur- en erfgoedbeleid

Bevordering Europese dialoog

uitwisseling Europese Karel V steden

WATER NEST

Europees netwerk watermusea

HERITAGE CaRe

CO2 reductie bij herbestemming van monumenten

LocalCulturalFlavours

citymarketing, cultureel erfgoed

Inclusive education

beleidshervorming inclusief onderwijs focus op socio-economische achterstand

Play Equal

gelijke kansen en talentontwikkeling binnen het onderwijs

Personalised learning

gepersonaliseerd leren